Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei

1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelethez

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre* (dB)


Zajtól védendő terület nappal 06-22 óra éjjel 22-06 óra
1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek 45 35
2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület 50 40
3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45
4. Gazdasági terület 60 50

Oktoklíma Kft.
  • 1039 Budapest Királyok útja 27.
  • Telefon: 00 36 1 433 2360
  • Telefon: 00 36 1 433 2361
  • Fax: 00 36 1 240 3617
  •  
  • Cégjegyzékszám: 01-09-686666
  • Adószám: 11987123-2-41
  • Számla szám: 11742087-20084871-00000000
Térkép, útvonal
Oktoklíma kft. címe